گواهینامه ها

گواهی تقدیر شرکت توزیع برق اهواز
گواهی حسن انجام کار شرکت ایده پردازان صنعت فولاد
کارآفرین نمونه زن اداره کل تعاون استان خوزستان
تقدیر نامه حمایت از اتیام کمیته امداد امام خمینی
ISO 10002:2004 گواهی JAS-ANZ استرالیا
HSE-MS گواهی JAS-ANZ استرالیا
کارآفرین نمونه زن اداره کل تعاون استان خوزستان